Finnish-Russian dictionary / Suomalais-venalainen suursanakirja

602428 2

Sivumäärä: 816
Sanojen lukumäärä: 250 000
Julkaisupäivä: 2010
Julkaisija: Jivoi Iazik
ISBN 13: 978-5803306733


Current Price: 95 € 

Tämä sanakirja on tehnyt suomalainen lingvisti yhteistyössä instituutin kielen, kirjallisuuden ja historian, Karjalan Branch tiedeakatemian Neuvostoliitto (nykyisin instituutti kielen, kirjallisuuden ja historian, Karjalan tutkimuskeskus, RAS).
Sanakirja sisältää yli 250.000 sanaa ja lauseita suomea. Se on laajalti edustettuna Suomen fraseologian, heijastuu myös alueellisia ja folk sanastoa. Sanakirja sisältää useita ehtoja kuin sosiaalis-poliittista ja tieteellis-tekninen, jotta suuntaan Suomen talouteen. Kuten liitteenä sanakirja ovat: luettelo maantieteellisten nimien (ja sisällytetään useita nimiä Suomen alueella, Pohjoismaissa ja Karjalan tasavalta), luettelo käytetään Suomen kielen lyhenteitä sekä taulukoiden taivutus ja konjugaatio Suomen nimet Suomen verbit - lajit declensions ja conjugations.

Sanakirja on tarkoitettu ammattilaisille Suomen kielen tutkijat, kääntäjät, niin Suomessa ja Venäjällä. Se tarvitsee myös ihmisiä, jotka opiskelevat suomea, ja suomalaiset, jotka opiskelevat venäjän kieltä.